alt

Jaká probiotika jsou nejlepší při užívání antibiotik?

Jaká probiotika jsou nejlepší při užívání antibiotik? kvě, 3 2024

Užívání antibiotik je běžnou praxí při léčbě bakteriálních infekcí. Avšak jejich účinek může narušit přirozenou rovnováhu mikroorganismů ve střevech, což často vede k problémům jako je průjem nebo jiné trávicí potíže. Probiotika, jinými slovy živé bakterie a kvasinky podobné těm, které se přirozeně vyskytují ve střevní mikroflóře, mohou pomoci tyto negativní účinky minimalizovat.

Základní funkce antibiotik a probiotik

Antibiotika jsou léčiva, která pomáhají bojovat proti infekcím způsobeným bakteriemi. Jejich hlavním úkolem je buď zabít bakterie, nebo zastavit jejich množení. To funguje na principu přerušení klíčových procesů, které bakterie potřebují pro život, jako je syntéza bílkovin, DNA, nebo narušení buněčné stěny. Důležité je si uvědomit, že antibiotika nerozlišují mezi "škodlivými" a "prospěšnými" bakteriemi. To může vést k narušení střevní mikroflóry, kde žije mnoho prospěšných bakterií, což může mít za následek různé zdravotní potíže.

Na druhé straně, probiotika jsou živé mikroorganismy, často označované jako "prospěšné bakterie", které při dostatečném množství přispívají k dobrému zdraví, zejména k zdraví střevního traktu. Tyto mikroorganismy pomáhají se zažíváním, syntézou některých vitamínů a posilují imunitní systém. Probiotika se přirozeně vyskytují v fermentovaných potravinách, jako je jogurt, kefír či kimchi. Významnou funkcí probiotik je schopnost obnovit střevní mikroflóru narušenou užíváním antibiotik, čímž podporují rychlejší obnovu střevního zdraví.

Probiotika mohou také konkurovat patogenním bakteriím o živiny a místo ve střevním traktu a vytvářet látky, které pomáhají potlačit růst škodlivých bakterií. To je důležité, jak v době, kdy osoba bere antibiotika, tak i při obnově mikrobiomu po léčbě. Jednou z zajímavostí je, že některé kmeny probiotik, jak ukazují výzkumy, mohou efektivně zmenšit vedlejší účinky spojené s antibiotickou terapií, jako je antibiotická rezistence nebo gastrointestinální komplikace.

Výběr správných probiotik

Když mluvíme o užívání probiotik během léčby antibiotiky, je klíčové vybrat ty správné kmeny, které jsou efektivní ve vaší situaci. Několik kmenů bakterií má prokázané výhody při obnově a udržení zdravé střevní flóry. Lactobacillus, Bifidobacterium, a Saccharomyces boulardii patří mezi nejčastěji doporučované kmeny. Tyto kmeny jsou známé svou schopností rychle kolonizovat střevo a vytlačit škodlivé bakterie, které by mohly prosperovat po poškození způsobeném antibiotiky.

Lactobacillus je široce studovaný a jeho kmeny, jako například Lactobacillus acidophilus a Lactobacillus rhamnosus, jsou známé pro své přínosy ve zlepšování trávení a posilování imunitního systému. Jedná se o kvasinku, která se přirozeně vyskytuje v některých mléčných produktech a je známá pro svou odolnost v kyselém prostředí žaludku, což umožňuje její přežití a působení ve střevech.

Bifidobacterium, další často doporučovaný kmen, má pozitivní vliv na redukci průjmových onemocnění, které jsou běžným doprovodným jevem antibiotických kúr. Studie ukázaly, že kmeny jako Bifidobacterium lactis pomáhají obnovit střevní mikroflóru rychleji a efektivněji než mnoho jiných kmenů.

Saccharomyces boulardii, nejedná se o bakterii, ale o prospěšnou kvasinku, která je zvláště účinná v prevenci a léčbě antibiotikem indukovaného průjmu. Tato kvasinka je odolná vůči antibiotikům, což znamená, že její terapeutické účinky nejsou negativně ovlivňovány běžnými antibiotiky.

Při výběru probiotika je také důležité zvážit jeho formu – zda je lepší zvolit doplňky stravy ve formě kapslí, tablet, prášku, nebo tekuté formy. Kapsle a tablety obvykle nabízejí delší trvanlivost a stabilnější skladování, zatímco tekuté formy mohou být lehčí na vstřebání, zejména pro osoby s určitými trávicími potížemi.

Jak a kdy užívat probiotika

Takže, máte antibiotika a chcete zařadit probiotika do svého režimu, aby se předešlo nežádoucím účinkům jako je narušení střevní mikroflóry. Prvním krokem je vybrat pravý čas na jejich užívání. Obecně se doporučuje užívat probiotika alespoň několik hodin po antibiotiku, aby se snížilo riziko, že antibiotikum zabije probiotické bakterie dříve, než stihnou působit. Je ideální užívat probiotika dvakrát denně, ráno a večer, což podporuje konstantní dodávku zdravých bakterií do vašeho střevního systému.

Některé studie ukazují, že probiotika jsou účinnější, když se užívají spolu s jídlem. Jídlo může působit jako ochranný štít pro probiotické bakterie, které procházejí žaludkem, kde by mohly být jinak zničeny střevními kyselinami. Navíc, kombinace probiotik s lehkým obědem nebo snídaní může pomoci zlepšit jejich vstřebávání a funkčnost. To znamená, že probiotika můžete zahrnout do své ranní rutiny společně s oblíbenou snídaní nebo přidat do večerního jídelníčku.

Velmi důležitá je i volba správného typu probiotik. Existují různé kmeny probiotických organismů, a některé mohou být účinnější při léčbě různých vedlejších účinků antibiotik. Například, Lactobacillus a Bifidobacterium jsou často doporučované kmeny pro obnovu střevní mikroflóry po antibiotické terapii. Tato selekce může být klíčová pro maximalizaci účinku probiotik.

Vedle správného načasování a typu je rovněž významné dbát na kvalitu a životaschopnost probiotických produktů. Ujistěte se, že produkty, které zakupujete, obsahují dostatečné množství živých kultur a že jsou skladovány a distribuovány v podmínkách, které zachovávají jejich funkčnost až do spotřeby. Toto zahrnuje správné skladování v chladu a ochranu před světlem a vlhkostí.

Tipy pro udržení zdravé střevní mikroflóry

Maintaining a healthy gut flora is not only about taking the right probiotics during an antibiotic course. It is also about the daily habits that support the diverse and balanced ecosystem in your digestive system. One of the fundamental steps is ensuring a diet rich in fibers and low in processed foods. Foods high in fiber such as fruits, vegetables, and whole grains help feed the good bacteria in your intestines. Avoiding excessive sugar and fat is equally crucial, as these can promote the growth of harmful bacteria and yeasts.

Hydration is another key aspect of maintaining good gut health. Drinking sufficient water throughout the day helps the body naturally flush toxins and supports the integrity of your gut lining. This is important because a compromised gut lining can allow unwanted substances to enter the bloodstream, leading to inflammation and other health issues. Additionally, regular physical activity can encourage the movement of food through your intestines, reducing constipation and promoting a healthy digestive environment.

Avoiding unnecessary antibiotics is also essential. While antibiotics are crucial for treating bacterial infections, unnecessary use can lead to antibiotic resistance and a disturbed gut microbiome. If you have to take antibiotics, ensure you discuss with your doctor the possibility of using a targeted antibiotic with a narrower spectrum of activity to limit the impact on beneficial bacteria.

Integrating fermented foods into your diet is another beneficial strategy. Foods like yogurt, kefir, sauerkraut, and kimchi contain natural probiotics that can help boost the diversity and resilience of your gut flora. It's also helpful to manage stress effectively as chronic stress has been shown to negatively affect the gut microbiome. Techniques like meditation, regular exercise, and sufficient sleep can help manage stress levels.

Finally, regular medical check-ups can help monitor the health of your digestive system. Doctors can provide valuable advice and detect problems before they become serious, ensuring you maintain the best possible gut health. Taking these steps can help you maintain a healthy gut microbiome, which is key to overall health and well-being. Supporting your gut flora throughout your life can lead to better digestive health, improved mood, and a stronger immune system.