alt

Ochrana soukromí

lis, 15 2023

Ochrana osobních údajů

Respektujeme vaše právo na ochranu osobních údajů a zavazujeme se chránit soukromí všech návštěvníků našeho webu. Tato zásada ochrany osobních údajů popisuje, jaký druh informací shromažďujeme, jak s nimi následně nakládáme, k jakým účelům je využíváme, komu je můžeme poskytnout a jaké máte možnosti co se týče vašich osobních údajů.

Každý uživatel by měl pochopit, že poskytování osobních údajů přes internet může představovat riziko, a proto by měl postupovat opatrně. Ochrana vašich osobních údajů je pro nás priorita a vynakládáme maximální úsilí, abychom zajistili jejich bezpečnost pomocí moderních technologií a postupů zabezpečení.

Zásady užívání cookies

Naše webová stránka používá cookies za účelem zlepšení celkové uživatelské zkušenosti, personalizace obsahu a reklam, a analýzy návštěvnosti. Cookies jsou malé textové soubory uložené ve vašem prohlížeči, které nám pomáhají identifikovat opakované návštěvy webu. Máte možnost nastavit svůj webový prohlížeč tak, aby vás o cookies informoval nebo je automaticky odmítl. Odmítnutí použití cookies však může ovlivnit funkčnost některých částí webu.

Používání cookies je standardní internetová praxe a většina webových stránek je používá. Naše cookies nenosí žádné osobní údaje a slouží pouze ke statistickým účelům.

Práva subjektů údajů

Podle platné legislativy máte právo na přístup k vašim osobním údajům, právo na opravu nebo vymazání vašich osobních údajů, právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů a právo na přenositelnost údajů. K využití těchto práv se můžete kdykoliv obrátit na správce osobních údajů prostřednictvím e-mailu na adrese [email protected].

Zároveň máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů porušuje GDPR.

Kontaktní informace

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně zpracování vašich osobních údajů nebo využívání cookies na naší stránce, neváhejte kontaktovat majitele webu, Radomíra Suchého, na e-mailové adrese [email protected] nebo poštovní adrese Veveří 17, 602 00 Brno, Česká republika.